NE SUNUYORUZ?

İletişim Kayıt Formu KVK Aydınlatma Metni

Versiyon Numarası: 1
Yürürlük Tarihi: 03.02.2022

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Limited Şirketi ("Şirket" veya " Diyetkolik") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir

1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Şirketimiz, işbu İletişim Formu’nu doldurmanız halinde halinde adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve mesajınızı (“kişisel verileriniz”) toplamaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “hakların tesisi, kullanılması ve korunması” ve “Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin ifası” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplamakta ve işlemektedir.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, mesajınızın alınması, talep ve isteklerinizin anlaşılması, karşılanması ve gerekmesi halinde tarafınıza talebinizle ilgili dönüş yapılması amaçlarıyla işlenecektir.

3. Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz, yayın ve yazılım süreçleri kapsamında tedarikçilerimize; gerekmesi ve talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri sahipleri;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, diyetkolik.com adresinde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla Diyetkolik’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.